Perquè un projecte com L’Ordit

Per assajar i posar en pràctica formes de producció i participació cultural democràtiques i arrelades als territoris, vinculades als ecosistemes socials i culturals que els configuren.

L’Ordit  es planteja com una eina per poder assajar i treballar altres formes d’implicació i participació ciutadana en espais i equipaments que puguin articular l’escala de ciutat i de barri.