Obrint Fabra i Coats: Talleres comunitaris amb el territori (novembre i desembre).

Durant el mes d’octubre, des de l’equip de L’Ordit hem anat mantenint reunions formals i informals amb entitats i equipaments presents al Recinte de Fabra i Coats, en primer lloc, per explicar de forma més precisa el desenvolupament del Procés Participatiu Fabra i Coats, un espai obert al barri, i també per detectar possibles necessitats, interessos o preocupacions, més enllà de l’expressat al qüestionari que es va enviar a principis d’estiu.

D’aquesta manera, durant el mes de Novembre, treballarem en processos de creació col·lectiva a partir de tallers i accions específiques amb entitats diverses que ja estan definits com part del procés participatiu. Aquest espais tenen per objectiu produir altres coneixements i formes de participació a partir de estratègies creatives i en col·laboració amb entitats i grups d’usuaris del recinte de la Fabra i Coats. També serveixen per incloure veus i sabers poc habituals en els processos participatius ( infants i adolescents, perspectiva de gènere, diversitats d’orígens i memòries).

Els 3 processos que estem encetant són:

– La cartografia dels espais des de la mirada de lxs adolescents a partir del dibuix en l’acció El quadern d’exploradorxs, amb 120 alumnes de 1r d’ESO de l’IES Martí Pous acompanyats per la il·lustradora Carmela Márquez. Es realitzaran dues sortides, els dies 14 i 15 de novembre.

– Exploració sensorial dels espais del recinte de Fabra i Coats amb la comunitat educativa de l’Escola Can Fabra i de La Filadora el dia 21 de novembre, acompanyats del col·lectiu d’arquitectes Lemur, que ja va col·laborar amb Can Fabra l’any 2016 en la definició dels espais del pati de l’escola. Hi ha prevista una acció d’intervenció prototipant els possibles espais futurs del recinte per mitjans de desembre (15/16)

– Cartografia i intervenció dels espais del recinte des d’una mirada de gènere amb el grup d’autodefensa feminista ASSATA, amb l’acompanyament de la comissió antiestigma de l’Ateneu L’Harmonia, les arquitectes Equal Saree i un col·lectiu de dones tècniques d’espectacle. Es preveu realitzar alguna acció tipus itinerari nocturn a principis de desembre.

– D’altra banda, s’està configurant també una altra línia de treball que vol aprofundir més en la qüestió de l’accessibilitat del recinte vinculant l’Escola del Pont del Dragó i l’Associació d’Amics de la Fabra i Coats amb la coordinació de Lorelacional.

 

Ordint processos col·lectius. Activació de treball amb el Consell de FIC

El passat 23 d’octubre es varem trobar més de 40 persones per treballar en el primer plenari del consell de la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats que coordina l’Ordit amb Soundiplomacy. El consell vol ser un espai consultiu i de governança que afavoreixi dinàmiques per a dissenyar col·lectivament allò que hi passa i el seu futur. És un espai on poden trobar-se els projectes residents i associats a la Fàbrica, a més d’entitats i persones interessades del territori per compartir i consensuar elements que vagin definint les formes de fer i d’habitar la fàbrica, Més info aquí

En aquesta trobada, la segona d’aquest nou consell , varen centrar-nos en treballar en 3 grups per tal d’articular comissions de treball. Una internacional, una de programació i una nova comissió, la de processos col·lectius, un espai de acció- reflexió i disseny col·lectiu d’iniciatives de cultura, educació i territori per tal de articular el programa de proximitat de la Fàbrica de Creacció. Aquesta comissió comptarà amb la coordinació / acompanyament de l’equip de l’Ordit, i es treballarà en una distribució de recursos com de la feina de la comissió per poder executar o gestionar processos. És a dir aquesta comissió té una dimensió executiva. Els elements transversals que “ordirem” en tots els processos són territori-cultura-educació, de manera que no és que es dissolgui una comissió d’educació, sinó que s’entén un treball que travessa les pràctiques per tal de generar aliances i formes de recolzar el treball de proximitat de la Fic amb el seu territori. A més a més,les temàtiques i maneres de treball seran orgànics, és a dir seran a partir d’aliances i espais en comú, sempre oberts a altres relacions, i no excloents, entre si i amb altres comissions del Consell.

En la següent sessió de treball, en 4 setmanes, estarem treballant sobre ecosistemes i possibles línies de treball per iniciar a principis de 2019, com un laboratori i experiment de política pública i de proximitat articular en el consell de FIC i amb espais col·lectius de treball, presa de decisions i desenvolupament de polítiques de proximitat.

Espai plenari del Consell

Comença Fabra i Coats, un espai obert al barri. Procés participatiu d’urbanització

Des del Districte de Sant Andreu i l’ICUB s’ha decidit impulsar un procés participatiu per definir les característiques de la urbanització del recinte de la Fabra i Coats i els seus futurs usos. El procés s’inicia l’octubre de 2018 i es desenvoluparà en diverses fases fins el març de 2019.  Des de L’ordit hem dissenyat i portarem a terme aquest procés com part del grup impulsor i de coordinació format per el districte, l’ICUB, i el recinte de Fic. Si voleu saber més del procés al Decidim.

Tal com expliquen en aquesta web:

El procés participatiu d’urbanització dels espais públics de la Fabra i Coats és l’eina que ha de permetre redactar un pla funcional per aquests espais i pautar la licitació de l’avantprojecte d’urbanització del recinte que es realitzarà a partir de finals de març del 2019. El procés participatiu té com a objectiu principal posar en relació les necessitats i els usos que pretén el veïnat de Sant Andreu envers el recinte de la Fabra i Coats, les persones, entitats, institucions i programes que l’habiten quotidianament així com els futurs usuaris i veïns dels esdeveniments, equipaments i vivendes que s’hi emplacin.

Per tal de enllestir aquest procés es hem decidit reforçar aliances amb el territori, obrir diversos espais de treball i  treballar amb metodologies de art, cultura i territori. D’ aquesta manera,proposaren tallers i espais deliberatives oberts (sobre espai vivible, espaies més inclusius i memòries futures); espais de tallers i iniciatives amb diversos col·lectius i entitats que habiten o fan servir el recinte de Fabra i Coats des de mirades plurals i diferents  així com altres grups del territori per exemple amb grups feministes, educatius, de diversitats, etc…; finalment es desenvoluparan punts d’informació i dinamització al carrer, tot conjuntament amb el treball de participació de l’eina Decidim per tal de obrir diverses formes de participar-hi, de crear coneixements i poder articular una gran diversitat de mirades.

PROPER PLENARI CONSELL FABRA i COATS

El proper 12 de setembre a les 12h. a la Sala Polivalent 1 de Planta Baixa per a la propera reunió del plenari del Consell de la Fabra on treballarem en grup per a definir les comissions i començarem el nou Consell de la Fabra. La primera setmana de setembre rebreu l’ordre del dia. Us hi esperem!