Processos col·lectius. Generant ecosistemes a foc lent

Des del mes d’octubre portem teixint el treball de la comissió de processos col·lectius amb un ritme de reunions cada 3 setmanes, hem desenvolupat ja 10 sessions de treball diferents, per on han passat més de 20 entitats diverses, i un grup motor d’unes 10 entitats. Aquesta comissió de treball és un dels grups de treball del Consell de Fabra i Coats, que dinamitzem i coordinem des de L’Ordit amb Soundiplomacy. Sobre en consell com un organisme assessor i de governança local teniu més info aquí.

El treball de l’Ordit en el marc de processos col·lectius ha apostat per generar un ecosistema viu, plural i comunitari, des d’on generar les relacions amb el territori de Sant Andreu (com a barri i districte). El repte ha estat conrear aquest ecosistema com a aposta on teixir iniciatives i les relacions entre els diversos territoris amb la FIC, tant com Fàbrica de Creació com de recinte.

En una primera part, des de novembre fins el febrer hem estat desenvolupant una sèrie de reunions per generar un marc comú de treball. S’han desenvolupat els següents processos de treball:

  •  Uns criteris propis de treball, marcs i espais de reflexió propis on debatre i dialogar aquests elements
  • Unes temàtiques a partir del procés participatiu i la seva diagnosi que servien de marcs de treball per iniciar processos: memòries comunitàries, espais vivibles, ciutat viva, i escola d’intercanvis i sabers entre creadors, artistes i altres actors socials.
  • També s’han detectat els diversos ecosistemes de cada iniciativa, i des de les seves xarxes s’han pensat els diversos punts d’ancoratge, temporals o de xarxes del teixit territorial.
  • Finalment  s’ han entreteixit propostes i interessos a partir d’aquests ancoratges, i amb tot  això es va generar un ecosistema propi de treball on es van donar ja diverses propostes de treball Finalment s’ha dibuixat les rutes de treball i els possibles models de desenvolupament.

En una segona part, des de fa mes i mig- de la 7 a la 10 sessió-, estem treballant per grups de treball amb pressupostos participatius i entreteixint accions o iniciatives sempre amb els criteris validats col·lectivament per a aquest espai. Així hem detectat dos blocs o àrees de treball que hem dividit per grups de treball. Un grup més orientada a l’estiu, on estem ja desenvolupant una proposta de casal d’estiu amb la ludoteca de Casa-bloc i un conjunt de 4 iniciatives que treballen coordinant-se en xarxa sota la idea de ciutat vivible. Un segon bloc, més orientat a la tardor solidari que recull aquesta idea i desplegarà iniciatives al voltant de espais i temàtiques de ciutat viva, sobiranies locals i altres temes sobre urbanisme sostenible. En paral·lel també hem desenvolupat una línia de treball sobre escola d’intercanvi de sabers, que desenvoluparem més endavant, per generar espais de reflexió i debat sobre les pràctiques i temàtiques que creuen el treball entre cultura-comunitats i territoris.

D’aquesta manera processos col·lectius, és un petit espai de laboratori ciutadà situat, o una cuina creativa entre diversos artistes, creadores, grups i iniciatives del territori on «cuinar» a foc lent el treball de relacions de dins i fora de la FIC, i on pensar els ecosistemes que volem desenvolupar com a espais sostenibles i cures entre les persones que habitem les institucions culturals i els diversos barris.