Beques d’escriptura dramatúrgica Carme Montoriol

05 de novembre de 2020 to 04 de desembre de 2020

El programa “Barcelona Ciutat de la Literatura” posa en marxa aquesta convocatòria per a la concessió d’un màxim de quatre premis per a projectes d’escriptura relacionats amb la disciplina de la dramatúrgia.  

 

La informació completa d’aquesta convocatòria la trobareu a les bases.

 

Disciplina artística

Dramatúrgia

A qui es dirigeix

Podran ser-ne beneficiaris els autors i autores d’obres de dramatúrgia, de qualsevol nacionalitat i que tinguin, com a mínim, una obra estrenada al circuit professional en els darrers cinc anys. Les persones candidates han de ser majors de 18 anys.

Dotació i prestacions

  • 1.500 euros al mes durant dos mesos
  • Espai de treball per desenvolupar el projecte d’escriptura de teatre presentat i seleccionat, equipat amb una taula de treball i una cadira.

Període de treball

L’espai de treball estarà disponible en dos períodes al llarg de l’any: entre els mesos de març i juny del 2021 (torn de primavera), i els de setembre i novembre del 2021 (torn de tardor)

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de novembre al 4 de desembre de 2020 a les 23.59 hores.

Presentació de candidatures

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud d’acord amb el model que es pot trobar a l’annex 1 de les bases de la convocatòria i al web de Barcelona Ciutat de la Literatura. A aquest model de sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport
  • Curriculum vitae de la persona sol·licitant en un màxim de dues pàgines
  • Document que acrediti que la persona sol·licitant ha estrenat una obra en els darrers cinc anys i on consti el següent: autor/a, títol, dates de representació, lloc de representació
  • Motivació i descripció del projecte que es durà a terme en els dos mesos, en un màxim de tres pàgines
  • Fragment del projecte que es durà a terme en els dos mesos, en un màxim de cinc pàgines

Altres beques relacionades