Beques d'intercanvi entre Hangar i la Casa de Velázquez

15 de maig de 2020 to 30 de juny de 2020

Per quart any consecutiu publiquem aquesta convocatòria per a l’elaboració d’un programa de residències d’intercanvi entre la Casa de Velázquez (Madrid) i Hangar (Barcelona). L’objectiu d’aquestes beques és proveir a artistes de l’oportunitat de conèixer altres ambients artístics i culturals, produir i confrontar els seus treballs amb els d’altres i ampliar el seu currículum artístic. En el marc d’aquest programa, dos artistes residents a Espanya romandran a la Casa de Velázquez de Madrid, en la modalitat de residència d’investigació, i un/a artista francès/a realitzarà una residència de producció a Hangar (Barcelona). Aquest programa d’intercanvi rep el suport de l’Institut Français Barcelona.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta convocatòria és afavorir la mobilitat d’artistes residents a Espanya i d’artistes francesos per facilitar la producció i investigació artística, mitjançant una beca en modalitat de producció i dues beques en modalitat d’investigació. Dos artistes residents a Espanya romandran a la Casa de Velázquez de Madrid en la modalitat de residència d’investigació, i un/a artista francès/a realitzarà una residència de producció a Hangar (Barcelona).

A qui va dirigit

La participació en aquest concurs està oberta a artistes que desenvolupin propostes en l’àmbit de l’art contemporani, performance, art sonor, arts visuals, audiovisuals, nous mitjans, etc.

Entitats convocants

Hangar
C. Emilia Coranty, 16
Can Ricart
08018 Barcelona
hangar.org

 

Casa de Velázquez
Ciudad Universitaria
C. de Paul Guinard, 3
28040 Madrid
www.casadevelazquez.org/

Termini de sol·licitud

Fins al dimarts 30 de juny de 2020 a les 13 h (GMT +1)

Característiques de la convocatòria

Dues beques per a realitzar residències d’investigació a la Casa de Velázquez
Període de residència*: setembre i octubre de 2020

Prestacions:

 1. Durada de l’estada: dos mesos cadascuna
 2. Accés gratuït als tallers col·lectius de la Casa de Velázquez: gravat, so i estudi de foto
 3. Allotjament gratuït a la Casa de Velázquez per a cada artista durant dos mesos
 4. Accés a la biblioteca
 5. Dotació econòmica mensual per part d'Hangar destinada a despeses de manutenció de 750 € bruts per a cada artista (1500 € bruts en total)
 6. Honoraris per part d'Hangar de 500 € per a cada artista
 7. Borsa de suport a la investigació per part d'Hangar per un valor màxim de 500 € per cada artista
 8. Un o dos moments de posada en comú de la feina dels residents amb els becaris de la Residència per a Artistes i Investigadors de la Casa de Velázquez
 9. Restitució, al final de les beques, dels projectes realitzats en 2020 o 2021, en un format a convenir amb la direcció de la Casa de Velázquez. En cas de necessitat, l’artista podrà allotjar-se a la Casa de Velázquez, per un màxim de dues nits.
 10. Difusió del projecte a la web i organització d’una presentació pública en el marc dels Paratext
 11. Pagament de les despeses derivades dels desplaçaments dels/les artistes per part de l’Institut Français Barcelona amb un màxim de 150 € (anada/tornada per a cada un, 300 € en total). L’Institut Français Barcelona autoritzarà la compra dels títols de transport després d’haver obtingut el vistiplau dels col·laboradors.
 12. Els trasllats hauran de realitzar-se mitjançant transport col·lectiu (avió, tren o autobús).
 13. Retorn de l’import relatiu a les despeses de desplaçament, un cop presentada la documentació corresponent al viatge, després que aquest s’hagi realitzat. En cas de cancel·lació del viatge, el reemborsament no podrà ser efectuat. L’artista es compromet a signar un conveni amb l’Institut Français Barcelona i a presentar els títols de viatge i els rebuts de compra per poder tramitar el reemborsament.

 

 

Una beca per realitzar una residència de producció a Hangar
Període de residència*: de setembre a desembre de 2020

Prestacions:

 1. Allotjament gratuït a Hangar
 2. Espai de treball a Hangar
 3. Accés a assessories tècniques
 4. Acompanyament i integració en el sector artístic
 5. Accés a tots els laboratoris d’Hangar, segons disponibilitat
 6. Equips i espais d’experimentació, segons disponibilitat
 7. Assistència tècnica en producció d’obra puntual. En cas de requerir dedicació exclusiva al projecte, es facturaran els costos a càrrec del pressupost de producció.
 8. Dotació econòmica mensual per part de la Casa Velázquez destinada a despeses de manutenció i producció per valor de 750 € bruts
 9. Difusió del projecte a la web i organització d’una presentació pública en el marc dels Paratext
 10. Participació en els tops (Tallers Oberts de Poblenou), a mitjans de setembre
 11. Despeses de desplaçament d’anada i tornada del lloc d’origen a Barcelona per una suma màxima de 400 €, per part de l'’Institut Français Barcelona, que autoritzarà la compra dels títols de transport després d’haver obtingut el vistiplau dels col·laboradors
 12. Desplaçament a Madrid, a la Casa de Velázquez, a la fi de la residència a Hangar, per fer-hi una presentació del projecte en ocasió de les Portes Obertes de la Casa de Velázquez 2021. L’Institut Français Barcelona es farà càrrec de cobrir les despeses de desplaçament de l’artista amb un màxim de 150 € (anada/tornada). L’allotjament serà cobert per la Casa de Velázquez, per un màxim de dues nits.
 13. Els trasllats hauran de realitzar-se mitjançant transport col·lectiu (avió, tren o autobús).
 14. Retorn de l’import relatiu a les despeses de desplaçament, un cop presentada la documentació corresponent al viatge, després que aquest s’hagi realitzat. En cas de cancel·lació del viatge, el reemborsament no podrà ser efectuat. L’artista es compromet a signar un conveni amb l’Institut Français Barcelona i a presentar els títols de viatge i els rebuts de compra per poder tramitar el reemborsament.

 

* En el cas que no es pugui viatjar en el període indicat a causa de les restriccions a la mobilitat internacional derivades de la crisi sanitària de la covid-19, les dates de la residència es podrien veure modificades, de finalitzar en tot cas abans del 31 de març 2021. En alternativa, es planteja la possibilitat de concordar amb l’artista i les institucions col·laboradores altres formats no presencials que permetin el desenvolupament del projecte seleccionat. Tals formats inclourien l’accés en línia als recursos, sessions de seguiment i tutories ofertes per l’equip i els laboratoris d’Hangar, així com als programes de formació, activitats i presentacions públiques, etc.

Condicions

Els i les artistes seleccionats/ades es comprometen a realitzar una presentació dels resultats de la residència a Madrid i una a Barcelona, ​​en el marc d’alguna de les activitats públiques que cada centre receptor proposa.

 

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens als centres, es puguin produir posteriorment.

Selecció

 1. La selecció dels i les artistes es farà mitjançant una convocatòria pública compartida per Hangar i la Casa de Velázquez, que es difondrà a través dels canals de comunicació d’ambdues institucions.
 2. La convocatòria es llançarà a principis de juny i quedarà oberta fins al 30 de juny 2020.
 3. Els candidats i les candidates podran presentar els dossiers tramitant un formulari gestionat per la Casa de Velázquez i enllaçat a les convocatòries publicades per ambdues institucions.
 4. La selecció es durà a terme per un jurat conjunt compost per un membre de la Casa de Velázquez, un representant de l’Institut Français i un membre de la Comissió de Programes d’AAVC-Hangar.La selecció es durà a terme a principis de juliol de 2020.

Criteris de valoració

Es valorarà:

 • L’interès de la proposta segons les línies de treball de cada un dels centres de residència
 • La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja
 • Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i als recursos dels centres participants

Presentació de candidatures

Els i les artistes interessats a sol·licitar aquestes beques han d’emplenar el següent formulari, incloent-hi:
 

 1. Dades personals
 2. CV
 3. Descripció del projecte a realitzar
 4. Pla de treball
 5. Mostres de treballs anteriors
 6. Certificat d’empadronament a Espanya (en el cas dels i les  artistes que viatgen a la Casa de Velázquez).

 

Beques Hangar amb residència a la Casa de Velázquez (beques d’investigació)

 

Beques Casa de Velázquez amb residència a Hangar

 

* Les sol·licituds es poden presentar en francès, català o castellà.
 

** En cas de ser seleccionat/ada, les imatges presentades al dossier podran ser usades per a la comunicació del projecte a través dels canals d’Hangar.

Informació de contacte: 

Marzia Matarese
marzia@hangar.org
Telf: +34 308 40 41 ext.22

Altres beques relacionades