Residències de creació de La Caldera

14 de setembre de 2021 to 17 de octubre de 2021

La Caldera preveu acollir 10 residències artístiques adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

Les residències de creció estan destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context especialitzat que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

Disciplina artística

Arts escèniques

A qui va dirigit

Convocatòria dirigida a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

Què ofereix

Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.

Característiques

 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • Aportació econòmica per cobrir les despeses mínimes que es generin en el període de residència a La Caldera. Entre 400€ i 900€ depenent de les necessitats i característiques de cada projecte.
 • Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a la programació de les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • Accés a internet via WiFi
 • Accés als espais comuns del centre
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar

 • - Formulari omplert. Omple'l aquí

 • - Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta: punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

 • - Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant. 

 • - Informació complementària: materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

 • - Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

 • - Calendari de treball, possible periodització

 • - Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

 • - Foto retrat de l’artista sol·licitant

Presentació de les candidatures

 • Cal emplenar la Fitxa de sol·licitud que es pot descarregar de la web de Can Clariana.
 • Cal enviar un dossier detallat del projecte: afegint el contingut de la proposta, l’estat actual, els objectius i la finalitat de la residència fent menció a tots els aspectes que es considerin rellevants per a la seva valoració general. Cal afegir també el currículum dels integrants i de la companyia, tant si compta amb una trajectòria, com si neix per aquest projecte puntual.
 • Cal enviar tota la informació (dossier + fitxa de sol·licitud + Acord de compromís) a info@canclariana.cat

Criteris de valoració

 • El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació apuntem altres criteris o interessos, amb caràcter orientatiu, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera.

 • Claredat en l’exposició de la proposta, metodologia, planificació i coherència del projecte.

 • Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats.

 • Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.

 • Predisposició i interès en establir un diàleg amb el centre per definir possibles mecanismes per recollir i compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació.

 • Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació.

 • Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.

 • Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió amb els interessos artístics de la proposta.

Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques de vàries disciplines i perfils, externs i vinculats a  La Caldera. Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.
Per participar caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.
Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Període de recepció de projectes i resolucions

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 14 de setembre fins el diumenge 17 d’octubre del 2021 a les 23.59h.

Informació de contacte

La Caldera 
Telèfon 934156851
residencies@lacaldera.info

 

Altres residències relacionades