Residències tècniques de La Caldera

14 de setembre de 2021 to 17 de octubre de 2021

La Caldera preveu acollir 2 residències tècniques adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

Aquesta fàbrica de creació disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 50 persones (aforament reduït en seguiment de les restriccions Covid actuals), idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració o que per a la naturalesa de la recerca necessitin d'una espai amb dotació tècnica.

Disciplina artística

Arts escèniques

A qui va dirigit

Convocatòria dirigida a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

Què ofereix

 • - Cessió de la sala per un període màxim de 5 dies, de manera continuada per facilitar la implementació de la proposta en el cas dels projectes que estiguin a la seva fase final. I en el cas de processos de recerca amb necessitat de dotació tècnica s'oferirà un màxim de 10 dies. El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.

 • - Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.

 • - Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.

 • - En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.

 • - Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.

 • - Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a les activitats de La Caldera.

 • - Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera

 • - Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola

 • - Accés a internet via WiFi

 • - Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar

 • - Formulari omplert. Omple'l aq

 • - Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar

 • - Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència

 • - Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant

 • - Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors..

 • - Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

 • - Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona

 • - Foto retrat de l’artista sol·licitant 

Criteris de valoració

 • - El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació apuntem altres criteris o interessos, amb caràcter orientatiu, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera.
 • - Formulari omplert. Omple'l aq

 • - Claredat en l’exposició de la proposta, metodologia, planificació i coherència del projecte.

 • - Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats.

 • - Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.

 • - Predisposició i interès en establir un diàleg amb el centre per definir possibles mecanismes per recollir i compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació.

 • - Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació.

 • - Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.

 • - Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió amb els interessos artístics de la proposta.

Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques de vàries disciplines i perfils, externs i vinculats a  La Caldera. Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.
Per participar caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.
Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Període de recepció de projectes i resolucions

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 14 de setembre fins el diumenge 17 d’octubre del 2021 a les 23.59h.

Informació de contacte

La Caldera 
Telèfon 934156851
residencies@lacaldera.info

 

Altres residències relacionades