A la pàgina web de Dones i Feminismes trobaràs informació de tot el que tingui relació amb les dones de la nostra ciutat.

Entre altres, podràs conèixer:

  • El compromís de la ciutat amb l’equitat de gènere i com això afecta tot el conjunt d’actuacions i serveis en clau de gènere de la nostra ciutat.
  • Com s’informa i atén específicament les dones, els homes, les empreses i les entitats.
  • Els serveis d’atenció i prevenció de les violències masclistes.
  • Les dades més actualitzades de la violència masclista a la ciutat.
  • Les jornades i premis destinats a promocionar i visibilitzar la lluita per la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes.
  • Totes les notícies relacionades amb l’àmbit de la dona a la ciutat de Barcelona.
  • Glossari de termes feministes.