La principal estratègia de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona és incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la política i la societat per combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme i superar les situacions de discriminació que encara persisteixen en una societat patriarcal com la nostra.

Entenem per sexisme aquell sistema que defineix les persones segons el seu sexe, les jerarquitza i manté unes normes de comportament que corresponen a aquesta divisió, assignant capacitats, valors, normes i rols diferents entre homes i dones. Alhora considera que el binomi home/dona és l’únic existent, de manera que invisibilitza i discrimina les persones que no encaixen en aquestes categories.

Així, amb l’objectiu de promoure una necessària equitat de gènere, les actuacions i les polítiques de la Regidoria es basen en la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits (la cultura, l’economia, l’esport, la salut, el treball, la participació, les relacions internacionals, etcètera) aplicant la transversalitat de gènere. L’Ajuntament compta amb un departament específic de transversalitat de gènere, que té com a principal objectiu garantir que la igualtat de gènere sigui un objectiu central de tot l’Ajuntament, tant de les àrees municipals com dels districtes, en tots els seus àmbits d’actuació.

Principals línies d’actuació:

 • Oferim serveis específics de prevenció i atenció contra la violència masclista, adreçats a dones.
 • Oferim serveis específics de denúncia i acompanyament en casos de LGTBIfòbia.
 • Oferim eines de suport jurídic, psicològic i comunitari a les dones i les persones LGTBI.
 • Oferim recursos i serveis a homes que volen repensar la seva masculinitat o que exerceixen violència.
 • Oferim serveis d’atenció jurídica, social i laboral a persones que exerceixin el treball sexual.
 • Fomentem la participació política i social de les dones i les persones LGTBI.
 • Promovem la democratització de les cures per garantir que tothom pugui ser cuidat amb qualitat i que es respecten els drets de les persones cuidadores.
 • Treballem amb tots els actors de la ciutat (comerços; empresariat d’oci nocturn; organitzacions de festes de barri i districte; actors esportius, del lleure i educatius, etcètera) per prevenir els assetjaments i les agressions sexuals i sexistes.
 • Incorporem la mirada feminista i l’equitat de gènere a totes les àrees i polítiques de l’Ajuntament.
 • Promovem campanyes de sensibilització contra la violència masclista i programes de promoció de la igualtat de gènere a les escoles.
 • Convoquem actes i premis que ressaltin la lluita per la igualtat de gènere.

Totes les línies d’actuació formen part dels plans, els protocols i les mesures de govern que podeu consultar en l'apartat corresponent del web.

Mostra’n menys

Línies estratègiques

Coneix les línies estratègiques de la Regidoria de Feminismes i LGTBI.

 • Atendre
 • Prevenir
 • Transversalitat
 • Fer xarxa