Plans

  • Instrument fonamental de prevenció del sexisme, a mitjà i llarg termini, a la ciutat. El pla presenta una actuació municipal que posa l’accent tant en les arrels i les causes del sexisme com en els instruments i les mesures per combatre’n els aspectes més estructurals.
  • L’estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat a Barcelona està composta per un seguit d’actuacions dirigides a combatre des de diferents àmbits la situació de desigualtat que pateixen les dones. Actua sobre les arrels dels processos de feminització de la pobresa i la precarietat i implanta mesures per atacar-ne els aspectes més estructurals, com ara la discriminació en el mercat laboral, les desigualtats en la distribució de les càrregues de cura i del treball domèstic, l’accés a l’habitatge o la millora de l’estat de salut.
  •  

Protocols

Mesures de govern

  • Mesura de govern per impulsar una altra manera d’organitzar socialment la cura que compta amb 68 actuacions i una dotació pressupostària inicial de 59 milions d’euros addicionals per al període 2017-2020. Els objectius d’aquesta mesura són reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures.
  • Mesura de govern per al desplegament d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per raó de diversitat a les comunitats educatives de centres de la ciutat de Barcelona durant l’etapa d’educació obligatòria.
  •