La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona impulsa accions per garantir la igualtat real de tracte, d’oportunitats i de resultats entre dones i homes i per garantir la no discriminació i el respecte a la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits de la ciutat.

L’eix de les polítiques i de les actuacions de la Regidoria se centra en la lluita contra la desigualtat i el sexisme i en l’aposta per l’equitat de gènere, és a dir, l’aposta per la igualtat real i efectiva, el reconeixement, la llibertat i la justícia de gènere.

Considerem, així mateix, que les desigualtats entre home i dona i per motius de diversitat LGTBI provenen de les desigualtats generades pel sistema sexista i patriarcal. És per això que la Regidoria promou una estreta coordinació entre les polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb les polítiques adreçades a l’equitat entre dones i homes.

L’objectiu central de la política d’equitat de gènere és incorporar la perspectiva de gènere i la mirada feminista a totes les actuacions que duu a terme l’Ajuntament, per assolir una ciutat més democràtica, justa i respectuosa.

Volem una Barcelona de drets i oportunitats per a tothom en tots els àmbits de la vida (cultural, econòmic, social i polític).

Els principals objectius de la Regidoria de Feminismes i LGTBI són:

  • Aconseguir la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes.
  • Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos fora de la norma de gènere.
  • Posar en marxa i coordinar polítiques de lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia.
  • Promoure els drets econòmics, polítics i socials de totes les dones en la seva diversitat i de les persones LGTBI, tot reforçant el seu reconeixement i visibilització. 
  • Incloure la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a tots els departaments i àrees de l’Ajuntament, des del Departament de Transversalitat de Gènere.
  • Treballar conjuntament amb els actors feministes, socials i institucionals de la ciutat.

Mostra’n menys