Disfòria de gènere

Sentiment de pertànyer a un gènere diferent del sexe de naixement. Gràcies a la lluita d'associacions LGBTI, la disfòria de gènere ha deixat de ser considerada una malaltia per part de l'Organització Mundial de la Salut. Es considera "incongruència de gènere" per a que pugui constar en els manuals i així, qui vulgui rebre tractament mèdic, el pugui rebre.