Coneixem dos projectes emblemàtics del Pla de Barris: el club de lluita i el carrer Caracas