Convocatòria de selecció de 10 places de personal laboral de tècnic superior especialista en gestió de plans integrals de territoris i àrees