Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball temporal, Tècnic/a de gestió