El Pla de barris entra en fase d'execució completa el 2018