Arboricultura

NOU PROTOCOL DE PODA

L’objectiu del curs és assimilar els conceptes de l’arboricultura i conèixer un protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar tota mena d’arbres en qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies, sobretot del medi urbà.

PODA DE FRUITERS

En aquest curs coneixerem les necessitats de poda segons els diferents tipus de fruiters, en especial, els més comuns de la zona. Es buscarà el punt d’equilibri de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció desitjada. I es treballaran les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim de poda segons les espècies.

INSPECCIÓ DE PODA D’ARBRAT

Aquest curs té com a objectiu ampliar la part pràctica del curs “Nou protocol de poda”. La metodologia és eminentment pràctica. Es realitzaran dos itineraris (un cada jornada) per carrers i places de Barcelona. En aquests itineraris es podran observar i analitzar diferents casos pràctics en la poda de l’arbrat de la ciutat i la seva resposta al llarg del temps.

ARBRES DE BARCELONA

L’objectiu d’aquest curs és ensenyar a identificar i diferenciar 60 espècies d’arbres que es troben als jardins de Barcelona. Durant unes agradables passejades per 3 parcs de la ciutat, descobrirem també els requeriments de cultiu i la seva aplicació al jardí. L’alumnat interactuarà amb la visita completant unes fitxes amb les característiques de cada espècie.