Expressió artística

DIBUIX PER EXPRESSAR EL JARDÍ

Curs d’iniciació en l’expressió plàstica com a eina essencial del projecte del jardí. Aquest curs ens permetrà experimentar i desenvolupar tècniques bàsiques de representació de jardins mitjançant sistemes mixtos com el dibuix i l’aquarel·la, mitjançant exercicis pràctics.

L’objectiu és adquirir les bases per dibuixar els elements del jardí: flors, herbàcies, arbres, arbustos, paviments… i crear escenes que reflecteixin els ambients, les formes, els colors i les textures de la composició. S’hi introduiran les bases per fer plànols i seccions.

També es pot treballar amb tauleta gràfica o un altre dispositiu digital. Llavors s’haurà de dur el dispositiu, el programa o aplicació d’il·lustració digital i els coneixements bàsics per fer-lo funcionar.

DISSENY DE JARDINS I

El curs pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per dur a terme el projecte de disseny d’un jardí o un espai enjardinat interior o exterior. Sense perdre de vista la combinació entre el fet artístic i la creació de jardins, el curs proporcionarà les tècniques per observar, diagnosticar i adoptar les solucions a les necessitats i el nostre sentit estètic.

SKETCHING AL LABERINT

Curs per aprendre a dibuixar la natura. Es presentaran diferents maneres d’esbossar el paisatge (sketching). L’alumnat podrà conèixer diferents disciplines artístiques aplicades al dibuix ràpid, com ara l’aquarel·la, el llapis de color i la tinta, i també aprendrà a mirar i percebre el paisatge que ens envolta i a trobar recursos gràfics per representar-lo.

Cada docent impartirà cinc sessions. Hi haurà classes a l’aula i classes a l’exterior (Laberint d’Horta).

JARDINS HISTÒRICS DE BARCELONA

El curs ofereix una aproximació a l’art dels jardins històrics i se centra en el reconeixement dels elements compositius dels jardins i en els diferents estils que s’ha donat en el nostre context geogràfic, social i cultural. Un segon punt és la presentació de la història dels jardins a la ciutat de Barcelona, i presta una atenció especial a la jardineria pública i el seu valor patrimonial. El contingut es divideix  en  quatre classes presencials i quatre visites a jardins públics de Barcelona que responen a les diferents èpoques i estils explicats.