Interès professional

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer diferents sistemes de reg a utilitzar en funció de les superfícies i les tipologies de vegetació, així com les passes a seguir per dissenyar una instal·lació de reg. També s’explicarà com fer una estimació de les necessitats hídriques del jardí i com preparar un programa de reg. Curs teòric i pràctic.

NOU PROTOCOL DE PODA

L’objectiu del curs és assimilar els conceptes de l’arboricultura i conèixer un protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar tota mena d’arbres en qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies, sobretot del medi urbà.

MANEIG DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA

Curs destinat a aprendre el maneig de la motoserra i la desbrossadora en les tasques de jardineria. Coneixerem les diferents tècniques d’ús segons les feines i aplicant-hi totes les normes de seguretat, així com l’important manteniment de les màquines.

BASSES NATURALITZADES

Les basses i els estanys dels nostres pobles i ciutats són espais que ajuden a fomentar la biodiversitat en un entorn urbà. Aquest curs teoricopràctic pretén mostrar la importància del procés de naturalització de les basses i els sorprenents resultats obtinguts si hi portem tot allò que passaria en el medi natural. Les dues primeres sessions seran teoricopràctiques a la bassa del parc del Laberint. La tercera sessió, el 20 de febrer, és a la bassa de Can Cadena; i la sessió del 14 de maig és per veure l’evolució d’aquesta bassa.

INSPECCIÓ DE PODA D’ARBRAT

Aquest curs té com a objectiu ampliar la part pràctica del curs “Nou protocol de poda”. La metodologia és eminentment pràctica. Es realitzaran dos itineraris (un cada jornada) per carrers i places de Barcelona. En aquests itineraris es podran observar i analitzar diferents casos pràctics en la poda de l’arbrat de la ciutat i la seva resposta al llarg del temps.

COBERTES VERDES PER NATURALITZAR LA CIUTAT

Curs per assolir els fonaments del disseny i la construcció d’estructures vegetals que fomentaran la naturalització de la ciutat des dels criteris tècnics de la jardineria. Les cobertes verdes permeten augmentar l’esperança de vida dels edificis, actuen com a aliades en la lluita contra l’escalfament global i són un espai ideal per potenciar l’agricultura urbana.

El curs tindrà una part teòrica en línia més dues classes pràctiques en què es visitaran dos models d’èxit a la ciutat de Barcelona.

SANITAT VEGETAL. CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES

Es treballarà el concepte de sanitat vegetal i la seva importància a l’hora de dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta tant en la plantació com en el manteniment. S’ensenyarà el reconeixement de les alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues més esteses en jardineria i com controlar-les mitjançant els enemics naturals (depredadors o paràsits). S’exposaran casos prèviament posats en pràctica.

GESTIÓ ECOLÒGICA DELS ESPAIS VERDS

Un jardí és un hàbitat on la flora i la fauna conviuen, i hi aporten un valor afegit i una font de gaudi. La gestió ecològica dels espais verds té per objectiu l’ús sostenible dels recursos, la protecció del patrimoni natural i del medi ambient i, per tant, de la salut, i s’aplica a tota la ciutat.

D’altra banda, les tasques de jardineria condicionen la riquesa de plantes i animals que el componen. Aquest curs donarà a l’alumnat el coneixement d’unes bones pràctiques per conservar i millorar la naturalització al jardí, i permetrà identificar les espècies més rellevants per a la biodiversitat.