Llarga durada

INICIACIÓ A LA JARDINERIA

Aquest curs permet a l’alumnat adquirir una sòlida i àmplia base de coneixement sobre les plantes i la seva aplicació en jardineria.
Reconeixement de diferents espècies d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors. Identificació de les plagues i les malalties que les afecten.
Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. Dos dissabtes al llarg del curs es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic Marimurtra i el de Pinya de Rosa.

CONSOLIDACIÓ

Aquest curs es divideix en dos blocs temàtics i temporals. El primer bloc (dijous) tindrà lloc d’octubre a desembre i es basarà en el treball en grup, i s’hi descriuran les plantes que presenten més dificultat de coneixement, la qual cosa donarà com a resultat de les sessions, senzilles taules d’identificació. S’hi inclourà una sessió d’aplicació de planta en jardins d’ombra o jardins en espai reduït i una visita a un jardí durant la tardor.

El segon bloc (divendres) tindrà lloc d’abril a juny, i constarà de visites a vivers de producció de planta i jardins. L’objectiu és consolidar el coneixement d’espècies (cultiu i aplicació), així com estils i història dels jardins. De les 20 sessions previstes, 9 són visites. Els desplaçaments s’hauran de fer per medis propis de l’alumnat. El curs té la particularitat que s’atura els mesos de gener, febrer i març.

DISSENY DE JARDINS I

Aquest curs permet a aquelles persones interessades en la jardineria conèixer i posar en pràctica tot el que suposa dissenyar i construir un jardí.
El curs té dues línies d’interès: posar en relació la idea de jardí amb el fet artístic i posar en coneixement de l’alumnat totes i cadascuna de les tècniques necessàries per al correcte desenvolupament d’un projecte. Artistes, paisatgistes, arquitectes, enginyers/es i botànics/ques, professionals de la jardineria, imparteixen els seus coneixements en temes com ara el relleu, la composició, el control de les aigües de pluja, el color, l’ús de les plantes, el tractament de les peces d’aigua, els paviments, la valoració pressupostària i el càlcul d’honoraris.

PRÀCTIC AVANÇAT

Dirigit a l’alumnat que hagi dut a terme el curs “Pràctic bàsic” i que vulguin aprendre, per exemple, a fer petites obres de restauració al jardí, seleccionar i combinar plantes, muntar i mantenir un sistema de reg, i aprofundir en les tècniques i els criteris de poda.

PRÀCTIC BÀSIC

Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues més habituals i el seu tractament. Complementa els coneixements impartits en el curs d’Iniciació a la Jardineria. És un curs pràctic que es fa als jardins i els vivers més adequats per a l’aprenentatge de les diferents tècniques. Es disposa de les eines i els materials necessaris per a la pràctica. El curs es complementa amb una visita un dissabte a un jardí emblemàtic de fora de Barcelona com a cloenda del curs.