Manteniment de jardins

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer diferents sistemes de reg a utilitzar en funció de les superfícies i les tipologies de vegetació, així com les passes a seguir per dissenyar una instal·lació de reg. També s’explicarà com fer una estimació de les necessitats hídriques del jardí i com preparar un programa de reg. Curs teòric i pràctic.

PODA D’ARBUSTOS I ENFILADISSES

En aquest curs aprendrem les tècniques de poda més adequades per a diversos arbustos o enfiladisses, atenent les característiques de creixement de diferents espècies i les seves funcions estètiques i d’ús al jardí. És un curs teoricopràctic, amb visites a espais verds per observar l’evolució dels arbustos després de la poda i dues sessions per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

PRÀCTIC BÀSIC

Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues més habituals i el seu tractament. Aquest curs complementa els coneixements teòrics rebuts en el curs “Iniciació a la jardineria”. És una formació totalment pràctica en què es faran servir les eines i els materials necessaris i es treballarà als jardins i als vivers per adquirir les diferents tècniques. La cloenda del curs té lloc un dissabte en un jardí emblemàtic de fora de Barcelona.

MANEIG DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA

Curs destinat a aprendre el maneig de la motoserra i la desbrossadora en les tasques de jardineria. Coneixerem les diferents tècniques d’ús segons les feines i aplicant-hi totes les normes de seguretat, així com l’important manteniment de les màquines.

PODA DE FRUITERS

En aquest curs coneixerem les necessitats de poda segons els diferents tipus de fruiters, en especial, els més comuns de la zona. Es buscarà el punt d’equilibri de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció desitjada. I es treballaran les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim de poda segons les espècies.

SANITAT VEGETAL. CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES

Es treballarà el concepte de sanitat vegetal i la seva importància a l’hora de dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta tant en la plantació com en el manteniment. S’ensenyarà el reconeixement de les alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues més esteses en jardineria i com controlar-les mitjançant els enemics naturals (depredadors o paràsits). S’exposaran casos prèviament posats en pràctica.