Planta ornamental

VIATGES PER LES MEDITERRÀNIES DEL JARDÍ BOTÀNIC

Al llarg de l’any, i en diferents recorreguts, es donaran a conèixer espècies del clima mediterrani que es troben en el Jardí Botànic de Barcelona, pel seu alt potencial d’aplicació en jardineria, en el moment de màxim interès de la planta.

IDENTIFICACIÓ DE PLANTES SILVESTRES A BARCELONA

L’objectiu del curs és identificar de manera amena algunes de les més de dues-centes espècies de plantes ruderals o silvestres, fins ara anomenades males herbes, que hi ha inventariades a Barcelona. Descriurem flors, fulles i tiges, i en descobrirem l’origen, a més de valorar moltes de les propietats ocultes d’aquestes plantes: medicinals, culinàries, atraients de pol·linitzadors, tòxiques…

El curs s’estructura en sis sortides, tres a la tardor i tres a la primavera, en què passejarem per diferents parcs i espais verds de la ciutat.

ROSERS: TIPUS I MANTENIMENT

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per tenir cura dels rosers. En descobrirem la història, les espècies i varietats més usuals al jardí, així com el moment òptim per a cada etapa relacionada amb l’evolució i el manteniment del roser. Les sessions pràctiques tindran lloc al roserar del parc de Cervantes, on es treballaran les diferents tècniques  amb les eines adequades per a cada tipus de roser.

JARDÍ MEDICINAL I COMESTIBLE

L’objectiu d’aquest curs és aportar les bases per crear diferents tipus de jardins per cultivar plantes que es puguin fer servir com a remei medicinal o com a complement dels nostres plats saludables. Es veuran les millors plantes, tant ornamentals com silvestres, que cal tenir a l’abast. En aquest sentit, s’elaboraran dissenys que compleixin un triple objectiu: estètic, d’ús medicinal i d’ús gastronòmic.

TERRASSES I BALCONS

Curs per adquirir els coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les plantes cultivades en tests, així com els criteris que cal aplicar a l’hora de comprar-les, amb una menció especial a les plantes de baixa necessitat d’aigua. S’explicaran les espècies arbustives i vivaces més ben adaptades a les terrasses i jardins. Es farà una pràctica de trasplantament en jardinera i una renovació de terra o substrat.

FALGUERES: IDENTIFICACIÓ I CULTIU

Amb aquest curs l’alumnat es podrà endinsar en el món de les falgueres i altres plantes afins. Aprendrà a identificar les espècies més habituals al nostre territori i les més utilitzades en jardineria, així com a tenir-ne cura i aplicar-les al jardí.

IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ DE PLANTES EN JARDINERIA

Curs centrat en l’observació de les plantes in situ. De manera itinerant, visitarem diferents jardins i identificarem més de cent espècies i els seus cultivars més usuals en jardineria, ja siguin arbres, arbustos, coníferes, enfiladisses o plantes vivaces. En coneixerem les característiques més destacables a l’hora de seleccionar-les per als nostres jardins o terrasses.