Cursos

INICIACIÓ A LA JARDINERIA

Aquest curs permet a l’alumnat adquirir una sòlida i àmplia base de coneixement sobre les plantes i la seva aplicació en jardineria.

Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. Dos dissabtes al llarg del curs es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara els Jardins de Cap Roig i el Jardí Botànic Marimurtra.

DIBUIX PER EXPRESSAR EL JARDÍ

Curs d’iniciació en l’expressió plàstica com a eina del projecte del jardí. Aquest curs ens permetrà experimentar i desenvolupar tècniques bàsiques de representació de jardins mitjançant sistemes mixtos com el dibuix i l’aquarel·la.

L’objectiu és adquirir les bases per dibuixar els elements del jardí: flors, arbres, arbustos, paviments… i crear escenes que reflecteixin els ambients, les formes, els colors i les textures de la composició. S’introduiran les bases per realitzar plànols i seccions.

 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer el millor mètode de reg en funció de la superfície que s’ha de regar, així com de les necessitats hídriques de les plantacions. Curs teòric i pràctic.

AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS DE JARDINERIA

El curs d’ampliació es basa en el coneixement de noves plantes, arbustos i arbres, la seva aplicació al jardí en condicions ambientals especials, les plagues i les malalties que les afecten i el manteniment de jardins i terrasses.

Les classes teòriques es complementen amb visites programades a diferents espais verds que destaquen per la seva riquesa en espècies vegetals, així com les visites a centres de jardineria, vivers de producció de planta, de substrats i de terres. També es fa una visita en dissabte a jardins de fora de Barcelona, que serveix com a cloenda del curs.

PLANTES BULBOSES

Curs teòric en què es presenta la morfologia, el creixement, la reproducció i el cultiu de les plantes bulboses més comuns en jardineria. També es tractaran les noves espècies i varietats de clima mediterrani, indicades per al cultiu en jardins o terrasses.

 

COBERTES VERDES PER NATURALITZAR LA CIUTAT

Curs per assolir els fonaments del disseny i la construcció d’estructures vegetals que fomentaran la naturalització de la ciutat des dels criteris tècnics de la jardineria. Les cobertes verdes permeten augmentar l’esperança de vida dels edificis, actuen com aliades en la lluita contra l’escalfament global i són un espai ideal per potenciar l’agricultura urbana.

El curs tindrà una part teòrica en línia més dues classes pràctiques on es visitaran dos models d’èxit a la ciutat de Barcelona.

PODA D’ARBUSTOS I ENFILADISSES

En aquest curs aprendrem les tècniques de poda més adequades per a diferents arbustos o enfiladisses, atenent les característiques de creixement de diferents espècies i les seves funcions estètiques i d’ús al jardí. És un curs teoricopràctic, amb visites a espais verds per observar l’evolució dels arbustos després de la poda i dues sessions per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

 

IDENTIFICACIÓ DE PLANTES SILVESTRES A BARCELONA

L’objectiu del curs és identificar de manera amena algunes de les més de 200 espècies de plantes ruderals o silvestres, fins ara anomenades “males herbes”, que hi ha inventariades a Barcelona. S’hi descriuran flors, fulles i tiges, i en descobrirem l’origen, a més de valorar moltes de les propietats ocultes d’aquestes plantes: medicinals, culinàries, atraients de pol·linitzadors, tòxiques…

El curs s’estructura en quatre sortides, dues a la tardor i dues a la primavera, en què passejarem per diferents parcs i espais verds de la ciutat.

PRÀCTIC AVANÇAT

Es tracta d’un segon nivell de pràctica en jardineria dirigit a l’alumnat que hagi dut a terme el curs “Pràctic bàsic” i que vulgui aprendre, entre d’altres continguts, a fer petites obres de restauració al jardí, seleccionar i combinar plantes, muntar i mantenir un sistema de reg, i aprofundir en les tècniques i els criteris de poda.

DISSENY DE JARDINS I

El curs pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per dur a terme el projecte de disseny d’un jardí o un espai enjardinat interior o exterior. Sense perdre de vista la combinació entre el fet artístic i la creació de jardins, el curs proporcionarà les tècniques per observar, diagnosticar i adoptar les solucions a les necessitats i el nostre sentit estètic.

DISSENY DE JARDINS II

Aquest curs és un segon nivell per aprofundir en el disseny de jardins. S’incidirà més en la posada en pràctica dels coneixements adquirits en el primer curs i els continguts dels projectes. S’impartiran diversos tallers, tant conceptuals com tècnics, i visites a jardins per aplicar la teoria a l’espai natural en directe.

TREPA BÀSIC

Curs de l’itinerari Arboricultura, destinat a aprendre les tècniques bàsiques per fer treballs de trepa. Dirigit a professionals de la poda que vulguin iniciar-se en la tècnica de trepa o persones amb responsabilitat amb aquestes feines.