Cursos

VIATGES PER LES MEDITERRÀNIES DEL JARDÍ BOTÀNIC

Al llarg de l’any, i en diferents recorreguts, es donaran a conèixer espècies del clima mediterrani que es troben en el Jardí Botànic de Barcelona, pel seu alt potencial d’aplicació en jardineria, en el moment de màxim interès de la planta.

INICIACIÓ A LA JARDINERIA

Aquest curs permet a l’alumnat adquirir una sòlida i àmplia base de coneixement sobre les plantes i la seva aplicació en jardineria.

Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. Dos dissabtes al llarg del curs es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara els Jardins de Cap Roig i el Jardí Botànic Marimurtra.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer diferents sistemes de reg a utilitzar en funció de les superfícies i les tipologies de vegetació, així com les passes a seguir per dissenyar una instal·lació de reg. També s’explicarà com fer una estimació de les necessitats hídriques del jardí i com preparar un programa de reg. Curs teòric i pràctic.

IDENTIFICACIÓ DE PLANTES SILVESTRES A BARCELONA

L’objectiu del curs és identificar de manera amena algunes de les més de dues-centes espècies de plantes ruderals o silvestres, fins ara anomenades males herbes, que hi ha inventariades a Barcelona. Descriurem flors, fulles i tiges, i en descobrirem l’origen, a més de valorar moltes de les propietats ocultes d’aquestes plantes: medicinals, culinàries, atraients de pol·linitzadors, tòxiques…

El curs s’estructura en sis sortides, tres a la tardor i tres a la primavera, en què passejarem per diferents parcs i espais verds de la ciutat.

DIBUIX PER EXPRESSAR EL JARDÍ

Curs d’iniciació en l’expressió plàstica com a eina essencial del projecte del jardí. Aquest curs ens permetrà experimentar i desenvolupar tècniques bàsiques de representació de jardins mitjançant sistemes mixtos com el dibuix i l’aquarel·la, mitjançant exercicis pràctics.

L’objectiu és adquirir les bases per dibuixar els elements del jardí: flors, herbàcies, arbres, arbustos, paviments… i crear escenes que reflecteixin els ambients, les formes, els colors i les textures de la composició. S’hi introduiran les bases per fer plànols i seccions.

També es pot treballar amb tauleta gràfica o un altre dispositiu digital. Llavors s’haurà de dur el dispositiu, el programa o aplicació d’il·lustració digital i els coneixements bàsics per fer-lo funcionar.

PODA D’ARBUSTOS I ENFILADISSES

En aquest curs aprendrem les tècniques de poda més adequades per a diversos arbustos o enfiladisses, atenent les característiques de creixement de diferents espècies i les seves funcions estètiques i d’ús al jardí. És un curs teoricopràctic, amb visites a espais verds per observar l’evolució dels arbustos després de la poda i dues sessions per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

DISSENY DE JARDINS I

El curs pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per dur a terme el projecte de disseny d’un jardí o un espai enjardinat interior o exterior. Sense perdre de vista la combinació entre el fet artístic i la creació de jardins, el curs proporcionarà les tècniques per observar, diagnosticar i adoptar les solucions a les necessitats i el nostre sentit estètic.

NOU PROTOCOL DE PODA

L’objectiu del curs és assimilar els conceptes de l’arboricultura i conèixer un protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar tota mena d’arbres en qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies, sobretot del medi urbà.

ROSERS: TIPUS I MANTENIMENT

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per tenir cura dels rosers. En descobrirem la història, les espècies i varietats més usuals al jardí, així com el moment òptim per a cada etapa relacionada amb l’evolució i el manteniment del roser. Les sessions pràctiques tindran lloc al roserar del parc de Cervantes, on es treballaran les diferents tècniques  amb les eines adequades per a cada tipus de roser.

PRÀCTIC BÀSIC

Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues més habituals i el seu tractament. Aquest curs complementa els coneixements teòrics rebuts en el curs “Iniciació a la jardineria”. És una formació totalment pràctica en què es faran servir les eines i els materials necessaris i es treballarà als jardins i als vivers per adquirir les diferents tècniques. La cloenda del curs té lloc un dissabte en un jardí emblemàtic de fora de Barcelona.

MANEIG DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA

Curs destinat a aprendre el maneig de la motoserra i la desbrossadora en les tasques de jardineria. Coneixerem les diferents tècniques d’ús segons les feines i aplicant-hi totes les normes de seguretat, així com l’important manteniment de les màquines.

PODA DE FRUITERS

En aquest curs coneixerem les necessitats de poda segons els diferents tipus de fruiters, en especial, els més comuns de la zona. Es buscarà el punt d’equilibri de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció desitjada. I es treballaran les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim de poda segons les espècies.