ARBRES DE BARCELONA I

Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d’arbres que es troben als jardins de Barcelona i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades i professionals.
Places: 20
Preu: 56.25 €
Data d'inici: 02/05/2022
Data de finalització del curs: 09/05/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 12 d'abril de 2022
Nombre total d'hores del curs: 7.5
Sessions: 3
Dies de la setmana: dilluns i dimecres. En horari de matí o tarda.
Horari: matins de 10.00 h a 12.30 h (sessions en català); tardes de 17.30 h a 20.00 h. (sessions en castellà)
Idioma: Català i castellà
Ponents: Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu de coneixements de jardineria. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”).
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.