COMPOSICIÓ AMB PLANTA EN JARDINERIA

Quan volem crear una terrassa o jardí intentem que el verd hi tingui un paper protagonista. Aquests vegetals amb els quals fem la composició han de viure en unes condicions de cultiu determinades, però també volem que compleixin una funció i que tinguin unes qualitats estètiques. En aquest curs intentarem donar unes pautes per poder fer una tria de les plantes, de manera que assolim els nostres objectius.

Dades del curs

A qui s'adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.
Places: 30
Preu: 109.20 €
Data d'inici: 01/10/2021
Data de finalització del curs: 22/10/2021
Data d'inscripció: De l'1 de setembre a 1 d'octubre 2021
Nombre total d'hores del curs: 12
Sessions: 4
Dies de la setmana: divendres
Horari: de 10.00 a 13.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Carme Farré, biòloga i paisatgista
Consideracions: És recomanable tenir un coneixement bàsic de plantes i condicions de cultiu. Alguns continguts coincideixen amb el curs de Disseny.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Carme Farré

Llicenciada en Biologia per la UAB i paissatgista.