CONSOLIDACIÓ

Aquest curs es divideix en dos blocs temàtics i temporals. El primer bloc (dijous) tindrà lloc d’octubre a desembre i es basarà en el treball en grup, i s’hi descriuran les plantes que presenten més dificultat de coneixement, la qual cosa donarà com a resultat de les sessions, senzilles taules d’identificació. S’hi inclourà una sessió d’aplicació de planta en jardins d’ombra o jardins en espai reduït i una visita a un jardí durant la tardor.

El segon bloc (divendres) tindrà lloc d’abril a juny, i constarà de visites a vivers de producció de planta i jardins. L’objectiu és consolidar el coneixement d’espècies (cultiu i aplicació), així com estils i història dels jardins. De les 20 sessions previstes, 9 són visites. Els desplaçaments s’hauran de fer per medis propis de l’alumnat. El curs té la particularitat que s’atura els mesos de gener, febrer i març.

Dades del curs

A qui s'adreça: persones aficionades que es vulguin iniciar en la jardineria i a professionals que vulguin ampliar les bases teòriques.
Places: 30
Preu: 350.00 €
Data d'inici: 07/10/2021
Data de finalització del curs: 17/06/2022
Data d'inscripció: de l’1 de setembre al 17 de setembre de 2021.
Nombre total d'hores del curs: 50
Sessions: 20
Dies de la setmana: primer bloc dijous, segon bloc divendres.
Horari: matins de 10.00 a 12.30 h
Idioma: Català
Ponents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria. I altres docents convidats.
Consideracions: aquest curs forma part de l’itinerari formatiu de coneixements de jardineria, per la qual cosa, a banda dels criteris generals d’inscripció, tindrà prioritat d’admissió qui hagi fet els cursos “Iniciació a la jardineria” i “Ampliació”. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”)
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Xavier Segalà

Biòleg i Tècnic especialista en Jardineria