DISSENY DE JARDINS I

Aquest curs permet a aquelles persones interessades en la jardineria conèixer i posar en pràctica tot el que suposa dissenyar i construir un jardí.
El curs té dues línies d’interès: posar en relació la idea de jardí amb el fet artístic i posar en coneixement de l’alumnat totes i cadascuna de les tècniques necessàries per al correcte desenvolupament d’un projecte. Artistes, paisatgistes, arquitectes, enginyers/es i botànics/ques, professionals de la jardineria, imparteixen els seus coneixements en temes com ara el relleu, la composició, el control de les aigües de pluja, el color, l’ús de les plantes, el tractament de les peces d’aigua, els paviments, la valoració pressupostària i el càlcul d’honoraris.

Dades del curs

A qui s'adreça: a persones aficionades i professionals de la jardineria.
Places: 20
Preu: 525.00 €
Data d'inici: 28/10/2021
Data de finalització del curs: 12/05/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre al 8 d'octubre de 2021
Nombre total d'hores del curs: 75
Sessions: 25
Dies de la setmana: Dijous. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda.
Horari: matins de 10.00 a 13.00 h (idioma de les sessions en català); tardes de 17.00 a 20.00 h (idioma de les sessions en castellà).
Idioma: Català i castellà
Ponents: Manel Sangenís, arquitecte i paisatgista, i altres docents convidats.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu d’aplicació de coneixements en jardineria. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”)
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Manel Sangenis

Arquitecte paissatgista.