HORT ECOLÒGIC A TERRA O EN TAULA: CRITERIS I TÈCNIQUES DE CONREU

Aquest curs inclou, ja sigui en cultiu a terra o en taula o contenidor, el disseny de l’hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de plagues i malalties de les hortalisses. La part teòrica es combina i es complementa amb la pràctica a l’hort. Sis sessions es faran seguides i les dues últimes es faran dues setmanes més tard per poder veure l’evolució de l’hort.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades.
Places: 20
Preu: 200.00 €
Data d'inici: 25/04/2022
Data de finalització del curs: 08/06/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 29 de març de 2022
Nombre total d'hores del curs: 20
Sessions: 8
Dies de la setmana: dilluns i dimecres. En horari de matí o tarda.
Horari: matins de 10.00 h a 12.30 h; tardes de 17.00 h a 19:30 h.
Idioma: Català i castellà
Ponents: Santi Soto, formador i assessor d’agroecologia (torn de matí) i Iolanda Verdugo Quiros, biòloga i especialista en agroecologia (torn de tarda).
Consideracions: El centre informarà l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per realitzar el curs.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Santi Soto

Assessor d'agricultura ecològica.

Iolanda Verdugo Quiròs

Biòloga i llicenciada en ciències ambientals. Especialista en agricultura ecològica.