IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ DE PLANTES EN JARDINERIA I

Identificarem més de cent espècies i els seus cultivars més usuals en jardineria, ja siguin arbres, arbustos, coníferes, enfiladisses o plantes vivaces. En coneixerem les característiques més destacables a l’hora de seleccionar-les, les necessitats, l’època de poda i l’aplicació al jardí o a la terrassa. Curs realitzat mitjançant l’observació de plantes, de manera itinerant, en diversos jardins i espais verds de Barcelona.

Dades del curs

A qui s'adreça: Persones aficionades i professionals de la jardineria.
Places: 20
Preu: 91.00 €
Data d'inici: 07/06/2022
Data de finalització del curs: 16/06/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 18 de maig de 2022.
Nombre total d'hores del curs: 10
Sessions: 4
Dies de la setmana: Dimarts i dijous.
Horari: de 17.30 h a 20.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu de coneixements de jardineria. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”).
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.