IDENTIFICACIÓ PLANTES RUDERALS I SILVESTRES A LA CIUTAT DE BARCELONA

Aquest curs ens permetrà identificar les plantes que es desenvolupen de manera espontània a la nostra ciutat. El curs s’estructura en quatre sortides pràctiques, dues a la tardor i dues a la primavera.

Dades del curs

A qui s'adreça: Persones aficionades.
Places: 18
Preu: 60.00 €
Data d'inici: 22/10/2021
Data de finalització del curs: 13/05/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre al 21 d'octubre de 2021
Nombre total d'hores del curs: 8
Sessions: 4
Dies de la setmana: Divendres
Horari: 22 d’octubre, 19 de novembre de 2021, 8 d’abril i 13 de maig de 2022, de 10.00 a 12.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Joan Bernat Martín, departament de Biodiversitat de Parcs i Jardins
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu de naturalització i gestió de zones verdes. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”).
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Joan Bernat Martin

Tècnic Especialista en Jardineria