INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

Monogràfic / Tècnic

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer el millor mètode de reg en funció de la superfície que s’ha de regar, així com de les necessitats hídriques de les plantacions. Curs teòric i pràctic.

Dades del curs

A qui s'adreça: a professionals i persones aficionades amb certs coneixements tècnics
Places: 15
Preu: 300 €
Data d'inici: 03/10/2022
Data de finalització del curs: 09/11/2022
Data d'inscripció: de l'1 de setembre al 28 de setembre de 2022
Nombre total d'hores del curs: 40
Sessions: 10
Dies de la setmana: dilluns i dimecres
Horari: de 16:00 h a 20:00 h
Idioma: Català
Docents: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola
-50% per a les persones en situació d’atur en el moment de la matriculació. Les bonificacions seran aplicables en dos cursos com a màxim per persona. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC abans de formalitzar la matriculació.

-15% en la segona matrícula i successives, per a les persones no subjectes a bonificació, i en la tercera matrícula i successives en el cas de persones en situació d’atur, en un mateix curs escolar.

-15% per a membres d’aquelles entitats o col•lectius amb què hi hagi un conveni vigent. Per a l’aplicació d’aquest descompte és requisit que a les clàusules del conveni s’especifiqui que els membres de l’entitat tindran dret a la bonificació del 15% en les formacions del Centre de Formació del Laberint. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)
  • Introducció als diferents sistemes de reg: difusors, miniaspersors, aspersors, degoteig, altres.
  • Pràctica amb diferents models d’emissors.
  • Passes a seguir per a dissenyar u reg.
  • Exercici pràctic de disseny d’una instal·lació de reg a l’aula.
  • Canonades.  Dimensionat de canonades.
  • Capçal de reg: bombes, filtres, reductors de pressió, dosificadors, vàlvules, altres.
  • Automatització d’una instal·lació de reg.
  • Pràctica amb electrovàlvules i programadors.
  • La programació del reg.
  • Manteniment d’instal·lacions.

Professorat

Kim Llorente López

Enginyer tècnic agrícola, especialitzat en hortofructicultura