INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

Disseny i instal·lació de diferents sistemes de reg en jardineria, tenint en compte les variades necessitats hídriques de les plantacions. Programació del reg. Directrius de manteniment. Estratègies per estalviar aigua. Curs teòric i pràctic.

Dades del curs

A qui s'adreça: a persones aficionades o professionals.
Places: 15
Preu: 300.00 €
Data d'inici: 25/10/2021
Data de finalització del curs: 16/11/2021
Data d'inscripció: De l’1 de setembre al 4 d’octubre de 2021.
Nombre total d'hores del curs: 40
Sessions: 10
Dies de la setmana: dilluns, dimarts i dimecres.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Kim Llorente López

Enginyer tècnic agrícola, especialitzat en hortofructicultura