INTRODUCCIÓ A L’ARBORICULTURA

Curs de presentació de l’arboricultura. L’arquitectura arbòria és una ciència que estudia l’estructura de l’arbre com a resultat dels factors endògens i exògens. L’estudi de l’arbre per se com a generador de valor i no només com a mitjà productiu ens dona eines per llegir els arbres que ens envolten i entendre la seva gestió.
El medi urbà com a ecosistema amb característiques pròpies i que demana una nova visió de la ciutat que condiciona la seva planificació i la seva gestió de cara al futur.

Dades del curs

A qui s'adreça: Professionals i aficionats interessats en aquest tema
Places: 20
Preu: 157.50 €
Data d'inici: 18/01/2022
Data de finalització del curs: 21/01/2022
Data d'inscripció: De l’1 de setembre al 10 de gener de 2022
Nombre total d'hores del curs: 15 hores
Sessions: 3
Dies de la setmana: dimarts, dijous i divendres.
Horari: De 9.00 h a 14.00 h
Idioma: Català
Ponents: Josep Selga, biòleg.
70% per persones professionals a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per persones jubilades, prejubilades i jubilades parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Josep Selga Casarramona

Biòleg especialista en arboricultura.