JARDÍ MEDICINAL I COMESTIBLE

En aquest curs es planteja la possibilitat de crear diferents jardins on cultivarem plantes medicinals i comestibles, tant ornamentals com silvestres, per tenir-les prop del nostre abast. Per això, s’elaboraran dissenys que compleixin un triple objectiu: estètic, ús medicinal i ús gastronòmic.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades.
Places: 25
Preu: 159.25 €
Data d'inici: 07/02/2022
Data de finalització del curs: 11/02/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 14 de gener de 2022
Nombre total d'hores del curs: 17,5
Sessions: 5
Dies de la setmana: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. En horari de matí o tarda.
Horari: matins de 09.30 h a 13.00 h; tardes de 16.30 h a 20.00 h.
Idioma: Castellà
Ponents: Clara Gutiérrez, biòloga.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu d’aplicació de coneixements de jardineria. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”).
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Clara Gutierrez

Biòloga, especialitzada en etnobotànica