PLANTES CRASSES

Curs enfocat a conèixer les principals plantes crasses que hi ha al mercat i als nostres jardins (més de 200 espècies), el seu funcionament, les necessitats i el cultiu, així com els problemes que poden presentar. Es tractaran també temes d’aplicació, incloent-hi murs vegetals i cobertes enjardinades. Curs teòric amb demostracions pràctiques i visites a dos jardins amb col·leccions de crasses i un viver de producció i venda de plantes crasses.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades i professionals de la jardineria.
Places: 30
Preu: 309.40 €
Data d'inici: 25/04/2022
Data de finalització del curs: 28/05/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 5 d'abril de 2022
Nombre total d'hores del curs: 34
Sessions: 10
Dies de la setmana: dilluns i dijous, i un dissabte per definir a l’inici del curs. En horari de matí o tarda.
Horari: dilluns i dijous de 10.00 h a 13.00 h (sessions en català) o de 17.00 h a 20.00 h (sessions en castellà); dissabte de 9.00 h a 19.00 h.
Idioma: Català i castellà
Ponents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu de coneixements de jardineria. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”).
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Xavier Segalà

Biòleg i Tècnic especialista en Jardineria