PODA DE FRUITERS

En aquest curs aprendrem les necessitats de poda de diferents tipus de fruiters, en especial els més comuns de la zona. Buscarem el punt d’equilibri de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció. Treballarem les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim de poda segons les espècies.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades i professionals.
Places: 15
Preu: 133.90 €
Data d'inici: 27/01/2022
Data de finalització del curs: 29/01/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 10 de gener de 2022
Nombre total d'hores del curs: 13
Sessions: 3
Dies de la setmana: dijous, divendres i dissabte.
Horari: dijous i divendres de 15.30 h a 19.00 h; dissabte de 8:30 h a 14:30 h.
Idioma: Català
Ponents: Jordi Catalán, mestre jardiner, Ajuntament de Barcelona.
Consideracions: La sessió de dissabte es farà fora de Barcelona, i el desplaçament serà per mitjans propis de l’alumnat. El centre informarà l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per realitzar el curs.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Jordi Catalan Julià

Tècnic en jardineria i mestre jardiner.