PRÀCTIC AVANÇAT

Dirigit a l’alumnat que hagi dut a terme el curs “Pràctic bàsic” i que vulguin aprendre, per exemple, a fer petites obres de restauració al jardí, seleccionar i combinar plantes, muntar i mantenir un sistema de reg, i aprofundir en les tècniques i els criteris de poda.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades i a professionals que vulguin ampliar coneixements pràctics.
Places: 15
Preu: 630.00 €
Data d'inici: 29/10/2021
Data de finalització del curs: 01/04/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre al 8 d'octubre de 2021.
Nombre total d'hores del curs: 70
Sessions: 20
Dies de la setmana: Divendres
Horari: de 9.30 a 13.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria. Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu d’aplicació de coneixements de jardineria, per la qual cosa, a banda dels criteris generals d’inscripció, tindrà prioritat d’admissió qui hagi fet el curs “Pràctic bàsic”. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”). El centre informarà l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per realitzar el curs.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Xavier Segalà

Biòleg i Tècnic especialista en Jardineria

Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.