PRÀCTIC BÀSIC

Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues més habituals i el seu tractament. Complementa els coneixements impartits en el curs d’Iniciació a la Jardineria. És un curs pràctic que es fa als jardins i els vivers més adequats per a l’aprenentatge de les diferents tècniques. Es disposa de les eines i els materials necessaris per a la pràctica. El curs es complementa amb una visita un dissabte a un jardí emblemàtic de fora de Barcelona com a cloenda del curs.

Dades del curs

A qui s'adreça: Persones aficionades i a professionals que vulguin ampliar coneixements pràctics.
Places: 15
Preu: 579.50 €
Data d'inici: 13/01/2022
Data de finalització del curs: 02/06/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre al 11 de gener de 2022
Nombre total d'hores del curs: 61
Sessions: 20
Dies de la setmana: dijous, matí (sessions en català) o tarda (sessions en castellà); o divendres al matí (sessions en català); i un dissabte per definir a principi de curs. Una sessió setmanal.
Horari: Dijous i divendres, matins de 10.00 a 13.00 h, i dijous tarda de 15.30 a 18.30 h; dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Idioma: Català i castellà
Ponents: José Alcaraz, mestre jardiner. Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria. Joan Bernat Martín, tècnic especialista en jardineria. Elisa de Febrer, especialista en jardineria. Francesc Cerviño, enginyer agrònom i forestal.
Consideracions: Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu d’aplicació de coneixements de jardineria, per la qual cosa, a banda dels criteris generals d’inscripció, tindrà prioritat d’admissió qui hagi fet el curs “Iniciació a la jardineria”. (Per a més informació, vegeu l’apartat del web “Itineraris formatius”). El centre informarà l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per realitzar el curs.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Joan Bernat Martin

Tècnic Especialista en Jardineria

Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.

Elisa de Febrer

Tècnic especialista en jardineria

Francesc J. Cerviño Fernández

Enginyer Agrònom i Màster d’Agricultura Ecològica.