PROTOCOL DE PODA

Monogràfic / Tècnic

L’objectiu del curs és assimilar els conceptes de l’arboricultura i conèixer un protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar tota mena d’arbres en qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies, sobretot al medi urbà.

Dades del curs

A qui s'adreça: persones aficionades o professionals
Places: 25
Preu: 220 €
Data d'inici: 07/03/2023
Data de finalització del curs: 10/03/2023
Data d'inscripció: de l’1 de setembre de 2022 a l’1 de març de 2023
Nombre total d'hores del curs: 20
Sessions: 3
Dies de la setmana: dimarts, dijous i divendres
Horari: dies 7 i 9 de març, de 8.00 a 15.00 h; 10 de març, de 8.00 a 14.00 h
Idioma: Català
Docents: Josep Selga, biòleg expert en arboricultura
Consideracions: el diploma del curs inclou la certificació de l’Asociación Española de Arboricultura (AEA)
-50% per a les persones en situació d’atur en el moment de la matriculació. Les bonificacions seran aplicables en dos cursos com a màxim per persona. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC abans de formalitzar la matriculació.

-15% en la segona matrícula i successives, per a les persones no subjectes a bonificació, i en la tercera matrícula i successives en el cas de persones en situació d’atur, en un mateix curs escolar.

-15% per a membres d’aquelles entitats o col•lectius amb què hi hagi un conveni vigent. Per a l’aplicació d’aquest descompte és requisit que a les clàusules del conveni s’especifiqui que els membres de l’entitat tindran dret a la bonificació del 15% en les formacions del Centre de Formació del Laberint. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

*L’arbre al medi urbà

*Raons per podar l’arbrat viari

*Pràctica de lectura d’arbres

*Nocions d’arquitectura arbòria

*Tipus de poda

*Època de poda i periodicitat

Professorat

Josep Selga Casarramona

Biòleg especialista en arboricultura.