TERRASSES I BALCONS

Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les plantes cultivades en tests, així com els criteris que cal aplicar a l’hora de comprar-les, amb una menció especial a les plantes de baixa necessitat d’aigua. També s’ofereix una llista d’espècies arbustives i vivaces que l’alumnat podrà identificar directament a l’aula. El darrer dia es durà a terme una pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

Dades del curs

A qui s'adreça: A persones aficionades i professionals.
Places: 25
Preu: 135.00 €
Data d'inici: 01/03/2022
Data de finalització del curs: 16/03/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre de 2021 al 4 de febrer de 2022
Nombre total d'hores del curs: 18
Sessions: 6
Dies de la setmana: Dimarts i dimecres, en horari de matí (sessions en català) o tarda (sessions en castellà).
Horari: matins de 10.00 h a 13.00 h; tardes de 17.00 h a 20.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Francesc Cerviño, enginyer agrònom i forestal.
Consideracions: Alguns continguts coincideixen amb el curs d’Iniciació. Per a més informació, consulteu les oficines del centre.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Francesc J. Cerviño Fernández

Enginyer Agrònom i Màster d’Agricultura Ecològica.