El Centre de Formació del Laberint presenta el seu nou pla estratègic

El pla estratègic és un nou full de ruta per als propers anys (2021-2030) que s’ha elaborat amb la participació de la ciutadania.

El nou pla estratègic es configura com un full de ruta que ha de permetre guiar els passos dels propers anys amb flexibilitat i donant suport al compliment dels diferents plans i mesures municipals com el Pla Natura, el Pla Clima, etc.

En el document, s’ha volgut posar especial atenció a la missió del Centre de Formació del Laberint, que ha de ser la d’incrementar i consolidar el coneixement i la divulgació del verd, la jardineria i l’horticultura a la ciutat de Barcelona i contribuir a la difusió de la cultura de la jardineria al conjunt de la ciutadania. El pla estratègic conté també un seguit de punts de treball perquè el Centre esdevingui un espai obert d’aprenentatge i socialització, referent de la formació tècnica i ciutadana en jardineria i horticultura, i un agent clau en la promoció del verd i la biodiversitat a Barcelona.

Per dur a terme el pla estratègic, s’han realitzat diverses entrevistes a persones amb vinculació directa amb el centre com els membres de l’equip, direcció i gerència de Parcs i Jardins, la junta de l’Associació d’Amics del Centre de Formació del Laberint, entre d’altres. També s’han fet enquestes a l’alumnat, professorat i treballadors de Parcs i Jardins i a un total de 1000 ciutadans que han respost preguntes relacionades amb el Centre, la Biblioteca i la participació ciutadana en la cura del verd en una enquesta òmnibus.

Un cop recollides les aportacions del procés participatiu s’han identificat els següents objectius generals pel Centre de Formació del Laberint:

  • Una nova oferta formativa innovadora i de qualitat, destinada a un públic diversificat
  • Un Centre Obert, al servei de la ciutadania i de la interpretació del verd de la ciutat
  • Una organització i uns procediments interns millorats
  • Un Centre connectat i en xarxa amb el seu entorn

Per tal de complir aquests objectius, també s’han senyalat diverses actuacions prioritàries com per exemple la diversificació i actualització de la cartera de formació a la ciutadania amb la inclusió en el catàleg d’una oferta dirigida a un públic més ampli dins del programa Mans al Verd o el desplegament del Centre Digital amb la posada en marxa de l’Aula Moodle, per millorar i ampliar els recursos i eines de les estratègies formatives aplicades en les diverses tipologies de cursos.

En aquesta línia, també s’està treballant en una nova web pel centre que entrarà en funcionament de cara al curs vinent. Aquest canvi donarà molta més autonomia a l’organització a l’hora d’editar i gestionar els continguts, posar en marxa i difondre nous cursos, fer una millor gestió administrativa i digitalitzar i innovar més en les eines i els mètodes formatius.

Es pot consultar la versió íntegre del Pla Estratègic del Centre de Formació del Laberint aquí.