Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.

Biografia

Sóc Tècnica Especialista  en Jardineria per l’ Escola Rubió i Tudurí de Barcelona. També soc Tècnica  en informació i Comercialització Turística per la Fundació Prat de Barcelona, Guia oficial de Catalunya  i Tècnica en Conducció d’ Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural per la Institució Cultural del CIC. Em dedico a la realització i manteniments de Jardineria des de l’any 2.000,  compartint la seva divulgació mitjançant cursos al Centre de Formació del Laberint d’Horta i la realització de tallers i visites guiades a diferents jardins.