Transparència

 

 

Pla estratègic

El Pla estratègic és un nou full de ruta per als propers anys (2021-2030) que s’ha elaborat amb la participació de la ciutadania.

El nou Pla estratègic es configura com un full de ruta que ha de permetre guiar els passos dels propers anys amb flexibilitat i donant suport al compliment dels diferents plans i mesures municipals com el Pla Natura, el Pla Clima, etcètera.

En el document s’ha volgut posar una atenció especial a la missió del Centre de Formació del Laberint, que ha de ser la d’incrementar i consolidar el coneixement i la divulgació del verd, la jardineria i l’horticultura a la ciutat de Barcelona i contribuir a la difusió de la cultura de la jardineria al conjunt de la ciutadania. El Pla estratègic conté també un seguit de punts de treball perquè el Centre esdevingui un espai obert d’aprenentatge i socialització, referent de la formació tècnica i ciutadana en jardineria i horticultura, i un agent clau en la promoció del verd i la biodiversitat a Barcelona.

Per dur a terme el Pla estratègic, s’han realitzat diverses entrevistes a persones amb vinculació directa amb el Centre, com ara la junta de l’Associació d’Amics del Centre de Formació del Laberint, els membres de l’equip i la gerència de Parcs i Jardins, entre d’altres. També s’han fet enquestes a l’alumnat, professorat i treballadors de Parcs i Jardins i a un total de 1.000 ciutadans que han respost preguntes relacionades amb el Centre, la Biblioteca i la participació ciutadana en la cura del verd en una enquesta òmnibus.

Un cop recollides les aportacions del procés participatiu s’han identificat els següents objectius generals pel Centre de Formació del Laberint:

  • Una nova oferta formativa innovadora i de qualitat, destinada a un públic diversificat
  • Un Centre obert, al servei de la ciutadania i de la interpretació del verd de la ciutat
  • Una organitzaciói uns procediments interns millorats
  • Un Centre connectat i en xarxa amb el seu entorn

Per tal de complir aquests objectius, també s’han assenyalat diverses actuacions prioritàries, com per exemple la diversificació i actualització de la cartera de formació a la ciutadania amb la inclusió en el catàleg d’una oferta dirigida a un públic més ampli dins del programa “Mans al Verd” o el desplegament del nou web, que compta amb un Centre Digital amb la posada en marxa de l’Aula Moodle, per millorar i ampliar els recursos i eines de les estratègies formatives aplicades en les diverses tipologies de cursos.

Es pot consultar la versió íntegra del Pla estratègic del Centre de Formació del Laberint aquí.

 

El Centre de Formació del Laberint forma part de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Dins la Direcció de Serveis Tècnics i Planificació (Izaskun Martí) hi han té tres departaments entre les quals podeu trobar el Departament de Mans al Verd del qual en forma part el Centre de Formació del Laberint. 

Us presentem l’organigrama del Centre de Formació del Laberint. 

 

Associació d’Amics del Centre de Formació del Laberint (AACFL)

L’objecte d’aquest conveni és el d’establir unes línies de col·laboració permanents i obertes relacionades amb les activitats que promoguin el coneixement i la divulgació del món vegetal i representin un benefici per a ambdues parts. També té l’objectiu de reforçar els vincles i ponts entre els alumnes i exalumnes del CFL.

Asociación Española de Arboricultura (AEA)

L’objecte d’aquest conveni és el d’establir unes línies de col·laboració permanents i obertes relacionades amb les activitats de formació en Arboricultura que representin un benefici per a ambdues parts. També té l’objectiu d’impulsar, de manera recíproca, la participació tècnica activa, en projectes, congressos, comissions tècniques i grups de treball específics.

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP)

Els objectius del conveni són: impuls conjunt de la col·laboració tècnica mitjançant la participació en projectes o comissions de treball i l’organització de cursos de formació en l’àmbit de la jardineria; establiment del Centre de Formació del Laberint com a centre de referència per a la realització dels cursos de formació que organitzi a Catalunya; coordinació dels programes formatius d’ambdues institucions, etcètera.