TUTORIAL PER INSCRIPCIONS D’ALUMNES NO REGISTRATS AL CENTRE DE FORMACIÓ