Centre de Formació del Laberint d'Horta

IDENTIFICACIÓ PLANTES RUDERALS I SILVESTRES A LA CIUTAT DE BARCELONA

Aquest curs ens permetrà identificar les plantes que es desenvolupen de manera espontània a la nostra ciutat. El curs s’estructura en quatre sortides pràctiques, dues a la tardor i dues a la primavera.

A qui s’adreça: persones aficionades.
Dates: 22 d’octubre, 12 de novembre de 2020, 15 d’abril i 13 de maig de 2021.
Durada: 8 hores, 4 sessions.
Dies: dijous.  
Horaris: de 10.00 a 12.00 h.
Nombre de places: 18 per grup.
Preu:* 60,00 €. 
Ponents: Joan Bernat Martín, departament de Biodiversitat de Parcs i Jardins.
Inscripcions: de l’1 de setembre a l’1 d’octubre de 2020.


Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

  • Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)