Centre de Formació del Laberint d'Horta

INICIACIÓ A LA JARDINERIA

Reconeixement de diferents espècies d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors. Identificació de les plagues i les malalties que les afecten. Permet als alumnes adquirir una base sòlida i suficientment àmplia per avançar en l’itinerari formatiu que ofereix el Centre i poder-se encaminar cap a la professionalització. Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. En dissabte es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic Mar i Murtra, el de Pinya de Rosa i el de Cap Roig.

En aquest curs també hi intervenen experts en història dels jardins i en art floral.

Durada: del 27 de setembre de 2017 al 30 de maig de 2018 (152 hores).
Dies i horari: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí o tarda.
Matins: de 10,00 a 12,30 h.
Tardes: de 17,30 a 20,00 h.
Places: 35/grup.
Preu: 504 €.

*Inscripcions obertes a partir de l'1 de setembre.


Places disponibles: 23

Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 50% de descompte a persones en situació d'atur al començament del curs (és obligatori presentar el certificat integrat del SOC).

  • Majors de 65 anys (presentar DNI): 20% descompte en tots el cursos d’aficionats (no aplicable als cursos tècnics).

  • Jubilats (presentar acreditació de la condició de pensionista): 20% descompte en tots el cursos d’aficionats (no aplicable als cursos tècnics).

  • Segona inscripció i successives 15% de descompte si es paguen amb el preu base.