Centre de Formació del Laberint d'Horta

INICIACIÓ A LA JARDINERIA

Reconeixement de diferents espècies d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors. Identificació de les plagues i les malalties que les afecten. Permet als alumnes adquirir una base sòlida i suficientment àmplia per avançar en l’itinerari formatiu que ofereix el Centre i poder-se encaminar cap a la professionalització. Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. En dissabte es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic Mar i Murtra, el de Pinya de Rosa i el de Cap Roig.

En aquest curs també hi intervenen experts en història dels jardins i en art floral.

Durada: del 26 de setembre de 2018 al 13 de maig de 2019 (152 hores).
Dies i horari: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí o tarda.
Matins: de 10,00 a 12,30 h (en català).
Tardas: de 17,30 a 20,00h (en castellà).
Places: 80/grup.
Preu: 504 €.

Inscripcions obertes fins el dia 21 de desembre de 2018.

*Inscripcions obertes a partir del 3 de setembre.


Places disponibles: 73

Preu: 504 €
Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 85% de descompte per persones en situació d'atur (s'haurà d'acreditar mitjançant certificat del SOC).

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d'aficionats (acreditació amb DNI).

  • 15% en segona matriculació i succesives dins el mateix any acadèmic.