Centre de Formació del Laberint d'Horta

INTRODUCCIÓ A LA PODA PROFESSIONAL

Introducció al món de la poda per a tots aquells que es vulguin professionalitzar coneixent les diferents parts de l’ofici de podador/arboricultor. Es treballaran aspectes com la gestió i les responsabilitats de l’equip de poda, el criteri i l’execució de la poda, les eines i màquines de tall, seguretat i prevenció, i diferents tècniques d’accés. El curs és teòric amb demostracions de poda per part del professorat.

A qui s’adreça: persones que es vulguin iniciar en la pràctica d’aquesta especialitat o professionals.
Dates: del 5 al 7 d’octubre de 2020.
Durada: 20 hores, 3 sessions.
Dies: dilluns, dimarts i dimecres.
Horaris: dilluns i dimarts de 8.00 h a 15.00 h; dimecres de 8.00 h a 14.00 h.  
Nombre de places: 15.
Preu:* 210,00 €. 
Ponents: Cesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Consideracions: per fer aquest curs és imprescindible tenir coneixements de lectura d’arbres. L’alumnat podrà certificar formacions realitzades al centre (Nou protocol de poda, Introducció a l’arboricultura) o en altres escoles.
Inscripcions: de l’1 de setembre al 25 de setembre de 2020.


Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

  • Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)