Centre de Formació del Laberint d'Horta

ARRELS, QUALITAT DE L'ARBRE I PLANTACIÓ

Què en sabem, de les arrels? Com podem escollir arbres de qualitat? Per què els arbres de moltes plantacions no es desenvolupen? Criteris tècnics per tenir èxit en les plantacions d’arbrat. Plantacions en zones pavimentades.

Adreçat a: professionals

Dates: 31 de març, 1 i 3 d’abril de 2020

Durada: 20 hores, 3 sessions

Dies: dimarts, dimecres i divendres

Horaris: 31 de març i 1 d’abril, de 8.00 a 15.00 h; 3 d’abril, de 8.00 a 14.00 h

Nombre de places: 20

Preu: 156,20 €

Ponents: Josep Selga, biòleg

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 2 SETEMBRE


Preu: 156.2 €
Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, en dos cursos com a màxim per persona en un mateix any acadèmic. S’acreditarà mitjançant informe de la situació administrativa actual del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formació.laberint@bcn.cat).