Centre de Formació del Laberint d'Horta

INTRODUCCIÓ A L'ARBORICULTURA

Curs de presentació de l’arboricultura com a activitat professional de futur. L’estudi de l’arbre per se com a generador de valor i no només com a mitjà productiu. L’arquitectura arbòria, una ciència que estudia l’estructura de l’arbre com a resultat dels factors endògens i exògens i que ens pots donar eines per a la seva gestió.
El medi urbà com a ecosistema amb característiques pròpies i que demana una nova visió de la ciutat que condiciona la seva planificació i la seva gestió de cara al futur.

A qui s’adreça: persones que es vulguin iniciar en la pràctica d’aquesta especialitat o professionals.
Dates: del 20 al 22 d’abril de 2021.
Durada: 20 hores, 3 sessions.
Dies: dimarts, dimecres i dijous.
Horaris: dimarts i dimecres de 8.00 h a 15.00 h; dijous de 8.00 h a 14.00 h.
Nombre de places: 20.
Preu:* 210,00 €. 
Ponents: Josep Selga, biòleg.
Inscripcions: de l’1 de setembre de 2020 al 31 de març de 2021.


Preu: 210,00 €
Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

  • Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)