Centre de Formació del Laberint d'Horta

TALLER DE SELECCIÓ D'ESPÈCIES D'ARBRAT VIARI

Criteris de selecció de les espècies d’arbrat viari. Aprenentatge de la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per a una alineació. Es treballarà amb casos reals.

Adreçat a: professionals

Dates: 12, 17 i 19 de juny de 2020

Durada: 20 hores, 3 sessions

Dies: dimecres i divendres

Horaris:17 de juny, de 8.00 a 15.00; i  12 i 19 de juny, de 8.00 a 14.30 h

Nombre de places: 20

Preu: 156,20

Ponents: Josep Selga, biòleg

Consideracions: per fer aquest curs es recomana haver cursat “Introducció a l’arboricultura” / “Nou protocol de poda”. Si l’alumne ha cursat “Nou protocol de poda” en un altre centre, cal que ho acrediti mitjançant el diploma o certificat corresponent

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 2 SETEMBRE


Preu: 156.2 €
Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, en dos cursos com a màxim per persona en un mateix any acadèmic. S’acreditarà mitjançant informe de la situació administrativa actual del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formació.laberint@bcn.cat).